menu

Teelaarde

De teelaarde van Zandlevering.nl is vrij van onkruidzaden en wordt gebruikt voor het inrichten van een duurzame plantenvakken en borders in tuinen en openbare ruimte. De teelaarde van Zandlevering.nl is de basis voor een gezonde groei en ontwikkeling van beplanting en daarmee een groene en gezonde leefomgeving. De humusrijke tuingrond, vervaardigd uit uitgerijpte houtcompost, voorziet bomen en planten voor lange periode van voldoende water en voedingsstoffen en is bovendien vrij van onkruidzaden.

De teelaarde van Zandlevering.nl is gekeurd op milieu hygiënische aspecten. Het is een schone bouwstof die ruimschoots voldoet aan de eisen van samengestelde grondproducten in het kader van het Besluit bodemkwaliteit. Het materiaal is gekeurd conform BRL 9335-4, certificaatnummer K52023/05. Door toepassen van onverdachte grondstoffen en compost zijn onze samengestelde grondproducten PFAS-onverdacht.

1 artikelen